Наш Клуб‎ > ‎

Статут

1.1 Клуб любителів україномовної фантастики (далі – Клуб) є незалежною on-line спільнотою, яка об'єднує україномовних любителів фантастики.
1.2  У своїй роботі Клуб керується цим Статутом.
1.3  Для успішного вирішення своїх статутних завдань Клуб взаємодіє як з державними органами, так і з науковими, громадськими, політичними, культурними, освітніми, комерційними та іншими організаціями та установами
1.4  Клуб не є юридичною особою

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ

2.1 Основною метою Клубу є сприяння розповсюдженню та читання фантастичної  літератури та супутньої продукції українською мовою;
2.2 Основними завданнями Клубу є:
- допомога у налагодженні контактів між авторами/продавцями україномовної фантастичної продукції та читачами/покупцями даної продукції;
- сприяння читанню україномовної фантастики шляхом проведення конкурсів серед читачів/покупців;
- проведення рекламних акцій та заходів популяризації україномовної фантастичної продукції серед потенційних членів Клубу.
2.3 для досягнення поставленої мети Клуб може:
- використовувати назву, бренд та логотип Клубу любителів україномовної фантастики, користуватися печаткою та банківським рахунком організації;
- організовувати власні сайти та форуми у мережі Інтернет;
- публікувати Каталоги Клубу;
- робити інформаційну розсилку серед членів Клубу (за їх бажанням);
- укладати домовленості з іншими організаціями та комерційними установами щодо спільних рекламних акцій та конкурсів від імені Клубу.

ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1 Членом Клубу може бути будь-яка особа, яка бажає читати та отримувати фантастичну продукцію українською мовою незалежно від статі, віку, расової, національної та релігійної приналежності, місця проживання та громадянства;
3.2 Прийом членів до Клубу здійснюється за особистою заявою до Координатора Клубу;
3.3 Членство у Клубі може бути Дійсним та Асоційованим;
3.4 Дійсний Член Клубу має право:
- приймати участь в усіх заходах та акціях Клубу;
- отримувати інформаційні повідомлення Клубу;
- купувати продукцію з Каталогів Клубу;
3.4 Дійсний Член Клубу зобов’язаний:
- керуватись Статутом Клубу;
- не менше двох разів на рік замовляти продукцію з Каталогів Клубу;
- приймати участь в обговоренні творів придбаних через Каталоги Клубу;
- не ображати інших членів Клубу;
3.5 Асоційований Член Клубу може отримувати розсилку Клубу, купувати продукцію з Каталогу Клубу.
3.6 Асоційований Член Клубу не може приймати участь у акціях та конкурсах Клубу та отримувати подарунки від Клубу;
3.8 Асоційований Член Клубу може змінити свій статус на Дійсного Члена Клубу шляхом подання відповідної заяви Координатору Клубу;
3.9 Дійсний Член Клубу, який не купує відповідної продукції протягом року та не підтримує жодних зв’язків із Координатором більше одного року може бути автоматично переведений у статус Асоційованого члена. Член клубу, який ображає інших членів Клубу у той або інший спосіб може бути позбавлений членства у Клубі за рішенням Координатора, яке приймається на основі не менше ніж двох скарг від інших членів Клубу;
3.10 Член Клубу який припинив своє членство позбавляється всіх прав члена Клубу.
3.11 Добровільний вихід із Клубу здійснюється поданняи заяви на ім'я Координатора Клубу.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

4.1 Роботою Клубу керує Координатор Клубу, який призначається на засіданні Консультативної ради КЛУФ. Координатор Клубу:
- представляє Клуб у зв’язках із іншими організаціями;
- від імені Клубу укладає договори (за згодою членів Консультативної ради), метою яких є сприяння виконанню завдань даного Статуту і які не дискредитують КЛУФ;
- виконує іншу роботу в залежності від потреб Клубу;
4.2 Основним складом Клубу є Члени Клубу. Члени Клубу можуть бути Дійсними та Асоційованими.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

5.1 Діяльність Клубу може бути припинено за рішенням Консультативної ради Клубу або шляхом голосування простою більшістю Членів Клубу.
5.2 У випадку припинення діяльності Клубу, Координатор Клубу має попередити про дану подію Членів Клубу відповідним інформаційним листом.